רח' טללים, צור הדסה, צור הדסה | Buy Property In Israel
נכס זה נשמר בארכיון אם אתה רוצה לחפש יותר
נכס ואז לחץ כאן.