השכרת הדירה שלך | Buy Property In Israel

השכרת הדירה שלך

Rent

סוף סוף השקעת בנדל"ן בישראל ועכשיו אתה מוכן להרוויח קצת כסף על ידי השכרת הדירה שלך. הטיפים הבאים יכולים לעזור לך להגן על ההשקעה שלך:

  1. חוזה השכירות צריך להיות ערוך על ידי עורך דין. קל להשיג דוגמאות להסכמי שכירות, אך הסכמים סטנדרטיים אלו לרוב אינם מקיפים, ובדרך כלל אינם כתובים במפורש מתוך מחשבה על המצב שלכם.
  1. בנוסף לדמי השכירות, נהוג שהשוכר ישלם את מיסי העירייה, דמי ועד הבית, הוצאות שוטפות של הנכס וכל הוצאה הקשורה באחזקת הנכס. השוכר גם צריך לשלם עבור ביטוח אחריות צד ג', שריפה וגניבה. ביטוח מבנה הבניין משולם על ידי המשכיר.
  1. יתרון עבורכם יהיה לגבות דמי שכירות מראש. ניתן לכתוב חוזים כדי לכלול סעיף המחייב תשלום דמי שכירות כל שלושה חודשים מראש, כל שישה חודשים, או אפילו שנה שלמה מראש. אופן זה של גביית דמי השכירות יספק לכם יותר הגנה.
  1. על מנת להגן על כספכם עליכם לדרוש מהשוכר פיקדון שישמש אתכם במקרה שהשוכר לא יעמוד בכל התחייבויותיו. כמו כן, ניתן לבקש ערבות בנקאית אשר תכסה את עלות הוצאות הדירה במהלך תקופת השכירות. בנוסף, השוכר שלך צריך להשיג שני ערבים כדי להבטיח את מילוי חוזה השכירות על ידי השוכר. ערבים אלו צריכים להיות תושבי ישראל בעלי יכולת תשלום. נהוג לקבל מהשוכר שטר חוב, אותו ניתן להגיש למשרד ההוצאה לפועל לגבייה במקרה של הפרת חוזה על ידי השוכר. מקובל גם לקבל מהדייר צ'קים ריקים אשר יכולים לשמש לתשלום כל חשבונות הדירה במקרה שאלה לא שולמו לאחר שהשוכר יפנה את הדירה.
  1. חוזה השכירות צריך לכלול הוראות במקרה שהשוכר מפר את החוזה ומסרב לפנות את הדירה. לדוגמה, החוזה אמור לאפשר לבעל הבית לסגור את השירותים מבלי שיצטרך לקבל צו בית משפט לעשות זאת.
  1. החשבונות בגין השירותים צריכים להיות רשומים על שם השוכר למשך תקופת השכירות. כך, אם השוכר מותיר חובות, הם לא החובות שלך אלא החובות של השוכר. עם סיום הסכם השכירות ניתן לרשום את השירותים על שם השוכר החדש.
  1. חשוב לציין בחוזה כי מטרת השכירות היא למגורים בלבד וכי אין להשכיר את הנכס בשכירות משנה ללא הסכמת המשכיר.
  1. באחריות השוכר לטפל בדירה ולתקן כל דבר שנשבר כתוצאה מרשלנות או מעשה מכוון. כל דבר שנשבר/נהרס כתוצאה מבלאי רגיל הוא באחריות בעל הבית. חשוב אפוא שיהיה נציג בישראל שיטפל בכל מה שצריך תיקון (במקרה והמשכיר אינו מתגורר בארץ).
  1. לק מההכנסה המופקת משכר דירה פטורה ממס הכנסה ישראלי. מס הכנסה גובה מס על שכר דירה שמקבל בעל דירה. בנכסי מגורים 5000 ש"ח ראשונים בחודש פטורים ממס הכנסה. כל סכום מעל 5000 ש"ח בחודש חייב במס. סכום זה עשוי להשתנות ויש להיוועץ בעניין זה עם רואה חשבון ישראלי.

בעל דירה רשאי לבחור בין מספר שיטות לחישוב המס. אתה צריך לבקש ממנהל החשבונות שלך לנתח את המספרים כדי לראות איזו שיטה היא הטובה ביותר במצבך.

דמי שכירות על נכסים מסחריים ממוסים בשיעור של %30 מההכנסה (כולל 900$ הראשונים בחודש), בניכוי הוצאות מוכרות בניכוי.

האמור לעיל כמובן נתון לשינויים ויש רואה חשבון ישראלי לגבי חבותך במס הכנסה כתוצאה מהשכרת הנכס שלך.

ניקול לוין

משרד עורכי דין ניקול לוין

http://levinlawoffices.co.il

טופס יצירת קשר

If you would like to communicate with the author of this article please enter your details below and they will be in touch with you.