Can't find the property you're looking for? Click here and our team will assist you.

אסף לוי

לעיסוק והתמחות בנדלן באזורנו הגענו במקביל לעיסוקינו האחרים ומתוך אהבה וזיקה אמיתית לארכיטקטורה המקומית המגוונת, למרקם האנושי השכונתי ולפוטנציאל הגלום בהם.משרדנו מציע שירותי נדלן בעיר תל אביב: נכסים להשכרה, דירות ביפו, ביניינים לשימור, דירות יוקרה בתל אביב למכירה, פנטהאוז בתל אביב, ניהול נכסים בתל אביב ועודפרופיליו – ייעוץ ותיווך נדל”ן:אנו מתמחים בנכסי יוקרה ביפו ותל אביבהמשרד חרט על דגלו את השירות ללקוח כערך מרכזינשמח לתת לכם שירות מקצועי וליווי צמודאנחנו רואים באמינות, בהירות ודיוק כבסיס לכל התקשרות בין בני אדם. עסקים טובים נוצרים בדרך של הקשבה ושמחה ולכן אנחנו מאמינים ביצירת סביבת עסקים הוגנת המאפשרת לכל הצדדים להרוויח. יופי, אסתטיקה והרמוניה הם חלק בלתי נפרד מהמציאות הפיזית שלנו, ומכאן אנחנו מאמינים שסביבה מעוצבת משפיעה לטובה על התנהגותם של בני אדם.

Languages:

  • English
  • Hebrew
0 rented
0 sold
3 properties
0 listed

Listings