מס שבח

Taxes

מס שבח הוא אחד המסים שעל המוכר לשלם בעת מכירת נדל"ן. לאור זאת, על הרוכש לוודא שנושא המס הזה מטופל בחוזה.

מס שבח מוטל על בעל המקרקעין כאשר מאושר שינוי ייעוד תכנית העיר המשפר את שווי הנכס. המס מחושב על ידי שמאי העירייה לפי הערכת שווי ההשבחה והמס הוא בשיעור של 50% מההשבחה.

איזה סוג של שינויי ייעוד או תכנית עירונית יכולים להביא למס שבח?

התשובה לכך משתנה. אם בנכס למגורים עסקינן ויש שינוי בתכנית העיר המאפשרת בניית תוספות לנכסים אז יחול מס שבח. אם מדובר בקרקע המיועדת למטרות חקלאיות והיא שונתה למטרות מגורים הדבר יחויב במס שבח. כאשר תאושר תוכנית עירונית חדשה לשטח חדש לפיתוח אז יהיה מס שבח.

אין לבלבל מס זה עם מס רווחי הוןשהמוכר משלם על רווחיו ממכירת מקרקעין שלו. עם זאת, בחישוב מס רווחי הון ניתן להביא בחשבון מס שבח על מנת להוריד את מס רווחי הון.

מתי משלמים את המס הזה?

אין צורך לשלם את המס מיד עם השינוי בתכנית העיר או הייעוד. הוא משולם פעם אחת עבור כל שינוי בתכנית העיר או בייעוד. הוא משולם כאשר בעל הנכס מתאמץ להשתמש בתכנית העיר החדשה ומבקש היתר בנייה בהתאם. אם הבעלים לא ניצל את תכנית העיר החדשה, הוא ישלם את מס השבח בעת מכירת הנכס.

לכן חשוב שעורך הדין המייצג את המוכר יבדוק האם מס זה יחול על העסקה ואם כן, באיזה גובה הוא עלול להיות.

למה זה משנה לרוכש?

על מנת להעביר בעלות בכל עסקת מקרקעין לשכת רישום המקרקעין דורשת אישור מהעירייה כי אין חוב בגין ארנונה. המשמעות היא שהמוכר שילם את מס השבח וכן מיסים עירוניים אחרים.

לפיכך, אם יש לשלם מס שבח, החוזה אמור לקבוע שסכום מהתשלום האחרון יוחזק בנאמנות על ידי עורך הדין של המוכר עד לתשלום המס ואישור העירייה הדרוש לרישום הבעלות בשמו של הרוכש מונפק.

אם המוכר מתגורר בנכס יותר מארבע שנים, הוא יכול לקבל פטור ממס על סכום התוספת שהוא יכול לבנות שהוא עד 140 מ"ר.

לאחר קבלת חישוב המס חכם להראות את החישוב לשמאי שלך. פעמים רבות ניתן להוריד את המס באמצעות ערעור על חישוב השמאי של העירייה.

בנכסים הקיימים שנים רבות, לעיתים קרובות מאוד מגלים שבמשך תקופה זו חלו מספר שינויים בתכנית העיר ובייעוד. המשמעות יכולה להיות שמס השבח יכול להגיע לסכום גדול למדי. לכן חשוב מאוד לברר לפני חתימת העסקה האם אכן יש או אין מס שבח ועד כמה הוא יכול להגיע.


ניקול לוין

משרד עורכי דין ניקול לוין

http://levinlawoffices.co.il


טופס יצירת קשר

If you would like to communicate with the author of this article please enter your details below and they will be in touch with you.