רוסליה חפץ

Languages:

  • English
  • Hebrew
  • Spanish
  • Portuguese
0 rented
0 sold
3 properties
3 listed

Listings

Residence

Rue HaGra, Hadéra

₪4 750 000

Rue Avshalom, Hadéra

₪3 690 000

rue novembre, Hadéra

₪4 530 000