רחוב דיזנגוף, תל אביב-יפו | Buy Property In Israel
נכס זה נשמר בארכיון אם אתה רוצה לחפש יותר
נכס ואז לחץ כאן.