, אחוזת ברק, מועצה אזורית עמק יזרעאל | Buy Property In Israel
נכס זה נשמר בארכיון אם אתה רוצה לחפש יותר
נכס ואז לחץ כאן.