Israel Real Estate

[email protected]

נדל"ן ישראל __________________ החטיבה הבינלאומית של נדל"ן ישראל מביאה אליכם את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר לרכישת נכסים בישראל. - בתי יוקרה. - אדמות לבנייה. - נכסים מסחריים להשכרה. למידע נוסף: [email protected] טל: +972.72.244.1644 תא: +972.54.738.3436

שפות:

  • אנגלית
0 הושכר
0 נמכר
3 נכסים
3 ברשימה

סוכנים

רישומים